Whatsapp Canlı Destek
Telefon Hemen Ara

BEDEN KİTLE İNDEKSİM (BKİ) NORMAL, HER ŞEY YOLUNDA MI?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (WHO) obezite; sağlığı bozacak aşırı yağ birikimi olarak tanımlanır. Kişinin kilogram cinsinden ağırlığının boyunun metre cinsinden karesine bölünmesi ile hesaplanan beden kitle indeksi, bireyin obezite durumu hakkında fikir verir.

                25 ve üzeri BKİ aşırı kilolu, 30 ve üzeri BKİ değerine sahip bireyler obez olarak sınıflandırılmaktadır. Fakat her koşulda BKİ değeri ile obezite varlığı saptanamayabiliyor. Yağ oranı düşük fakat kas kütlesi fazla olduğundan dolayı 30 üzeri BKİ’ne sahip bir sporcu obez sayılmadığı gibi; BKİ normal değerlerde fakat yağ oranı yüksek ve bunu takip eden sağlık problemleri yaşayan bireyler obez grubuna girebilir ve kilo kaybı gerekli olabilir. Ayrıca bölgesel yağlanmayı da arka plana atmamak gereklidir. Tüm vücut yağ oranı kabul edilebilir seviyelerde olsa dahi bölgesel özellikle bel çevresi yağlanması olan bireylerde kardiyovasküler hastalıklar ve şeker hastalığı riski çok daha fazladır.                

                Yapılan bir çalışmada; BKI’leri “normal” aralıkta olan bireylerin yüzde 30’undan fazlası – yaklaşık 20,7 milyon kişi – metabolik sendrom belirtilerine bakıldığında aslında sağlıksız olduğu saptanmıştır.

                Özet olarak yalnızca boy-kilo indeksli ölçümler yerine obezite bütün olarak değerlendirilmesi gereken bir sağlık problemidir.